دریافت: بررسی انواع و اجزا و اجرای یک ساختمان

دریافت: بررسی هاردیسک و انواع و خصوصیات آن

دریافت: بررسی انقلاب مشروطیت و زمینه های فکری و وقایع آن

دریافت: بررسی گونه های جنس Ribes و مشخصات گیاهشناسی آنها

دریافت: بررسی گیاه آویشن، مشخصات، پرورش و خواص آن

دریافت: بررسی سازمان اوپک، تاسسیس، اساسنامه، عملکرد و آینده سیاسی آن

دریافت: بررسی تجارت الکترونیک و بررسی آن در ایران و اولين گزارش ملي تجارت الكترونيكي در ايران

دریافت: بررسی آرا و اندیشه های رضی بوسیله اثر ارزنده ی ادبی اش( دیوان اشعار)

دریافت: ورزش کودکان و اهمیت آن و بررسی ورزش های مناسب کودکان و نیازهای کودکان ورزشکار

دریافت: بررسی آمار و انواع داده ها و اهمیت آمار در پزشکی